Aktualności

Solvent Wistol S.A.

SOLVENT WISTOL S.A. to kolejny sponsor, który mocno wspiera 17  MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW w hokeju na lodzie, które odbędą się 19-22  kwietnia 2018 w Oświęcimiu! DZIĘKUJEMY!!!

 Przedsiębiorstwo  Solvent Wistol S.A. powstało w wyniku działań restrukturyzacyjnych,  polegających na wydzieleniu ze struktur Firmy Chemicznej Dwory S.A. w  Oświęcimiu - Wydziału Rozpuszczalników i Kwasu Octowego.

     2000 - rozpoczęcie samodzielnej działalności,
2003 - utworzenie firmy córki „Eu- Trans” sp. z o.o. zajmującej się transportem,
2005 - stworzenie centrum magazynowania i przeładunku produktów stałych i sypkich,
2006 - przekształcenie firmy na spółkę akcyjną ,
     2008 - hermetyzacja stacji załadunku rozpuszczalników organicznych  instalacji wytwarzania octanu butylu i destylacji bentolu,
2009 - zakup nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych służących do prac badawczo-rozwojowych,
2010 - rejestracja octanu n-butylu w systemie REACH i nadanie mu numeru identyfikacyjnego,
2007 - 2013 - wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji octanu n- butylu na drodze destylacji  reaktywnej,
2014 - zwiększenie zdolności produkcyjnych do 25 000 ton rocznie,
2014 - unowocześnienie istniejącej instalacji produkcji octanu n-butylu poprzez modernizację kolumn destylacyjnych.

Udostępnij: